Obradoiro-acción (Arte e feminismo)

Participantes: Crianzas 5-12 anos

Nº de participantes: 15 a 20

Duración: 60 min

Condicións técnicas: Mesas de traballo, espazo para visivilizar  a obra realizada (Porta, entrada do edificio, parede etc…)

Descrición da actividade: Obradoiro -ación para crear e expandir mensaxes con materiais sinxelos ( madeiras, carton-pintura). que se poidan visivilizar nos espazos determinados e cara a cidadanïa.