Xogos musicais coa palabra para os máis pequenos

Participantes:  2 a 6 anos + acompañantes

Nº de participantes: 15 a 20

Duración: 60 min

Condicións técnicas: Mesas de traballo, espazo para visivilizar  a obra realizada (Porta, entrada do edificio, parede etc…)

Descrición da actividade: 

A partir dun conto trátase de buscar recursos sonoros para ilustralo (con voces,con instrumentos, con obxectos naturais, obxectos da via cotiá-auga , garrafas, chapas, xornais, radiografías …).