Ilustración con papel (Arte e igualdade)

Participantes: Crianzas 6-12 anos

Nº de participantes: 15 a 20

Duración: 60 min

Condicións técnicas: Mesas de traballo.

 Descrición da actividade:Dar a coñecer , visivilizar e divulgar as obras das mulleres artistas da vangarda e así ter referentes femeninos. Inspirandonos na obra de Sonia delaunay e na xeometría vamos deseñar un teatro de papel cos seus monicreques para xogar a representar micro escenas.