Minia convidate a xogar un novo espectáculo de babaluva para os máis pequenos

 

Este mes de xuño as nenas e nenos da escola infantil de Soutomaior van poder desfrutar do espectáculo Minia convidate a xogar. Esta proposta xurde da necesidade de crear espazos para recuperar o xogo e poñer en valor a importancia que merece. Os espectadores, ademáis de  desfrutar do espectáculo, poden entrar no espazo escénico ao final da actividade, e así experimentar o xogo simbólico ou xogo libre. No xogo espontáneo xorden procesos internos que axudan a integrar vivencias, medos, frustracións e expresar desexos e inquietudes, ademais de ser un vehículo para a comprensión da contorna. Achega aprendizaxes cognitivas e fomenta a creatividade, tan importante para desenvolver a capacidade de resolución de conflitos.