Mural mulleres atristas da vangarda (Arte e igualdade)

Participantes: Crianzas 4-12 anos

Nº de participantes: 15 a 20

Duración: 90 min

Condicións técnicas: Mesas de traballo e un espazo para visivilizar e expoñer a obra. (parede, entrada, pasillo etc…)

Descrición da actividade: Dar a coñecer as obras de mulleres atistas da vangarda e experimentar un proceso creatico participando na elaboración dun mural colectivo.