O sábado 9 de Xuño, Babaluva ten un posto con monicreques e outras sorpresas

O sábado 9 de Xuño, Babaluva ten un posto con monicreques e outras sorpresas para vender na Feira do coche antigo do barrio de Conxo.