Obradoiros

Obradoiros de expresión e creación artística. Como docentes ofrecemos diversos obradoiros de expresión e creación artística, combinando nas nosas propostas o teatro, as artes plásticas e a música como ferramentas para a formación integral do individuo que favorecen e potencian a imaxinación, a creatividade, a sensibilidade artística e o espírito crítico.