Pasarrúas de monigotes e xigantes

Participantes: Familias, nenas e nenos

 Nº de participantes: 15 a 20

 Duración: 90 min

 Condicións técnicas: Mesas de traballo, auga.

Descrición da actividade: Construír un Monigote ou Xigante con material de refugallo.