Sombreiros para festas, Romerias ou entroido

Participantes: Familias, crianzas 5-12 anos

 Nº de participantes: 15 a 20

 Duración: 90 min

 Condicións técnicas: Mesas de traballo.

Descrición da actividade: Crea e deseña o teu propio  sombreiro de papel para festas, romerias ou entroido. Cada participante vai aprender a facer  un sombreiro a medida, escoller a combinación de cor máis axeitada e elaborar os  adornos máis extravagantes.