Pictograma de Carlos Casares

Nº de participantes: 15 a 20

Duración: 60 min

Condicións técnicas: Mesas de traballo

Descrición da actividade: 

Realizaremos  un retrato gráfico e non físico de Carlos Casares. Buscaremos símbolos e formas gráficas que representen a súa personalidade. Os personaxes da súa obra axudaránnos a construir o retrato; A galiña azul, un polbo xigante, a formiga esquiadora etc.  Entre os signos gráficos colocaremos as letras do seu nome. Cando o mural estea rematado xogaremos co público a facerlles a pregunta de

É un escritor. Quen é?