Mural pictograma

Nº de participantes: 15 a 20

Duración: 60 min

Condicións técnicas: Mesas de traballo

Descrición da actividade: 

Realizaremos  un retrato gráfico e non físico dun autor, famoso ou personalidade que se queira homenaxear. Buscaremos símbolos e formas gráficas que representen a súa personalidade.  Entre os signos gráficos colocaremos as letras do seu nome. Cando o mural estea rematado xogaremos co público a facerlles a pregunta de

É un escritor. Quen é?