Minia convídate a xogar (Teatro e xogo)

Tita, un espectáculo teatral sobre a intelixencia emocional

A alfombra máxica ( espectáculo sensorial para bebés)

O taller de Mans de Ouro

Lume (títeres de obxectos)