• Tita

    Un espectáculo teatral sobre a intelixencia emocional

  • A alfombra máxica

    Un espectáculo para bebés especialmente recomendado para o seu desenvolvemento sensorio-motriz autónomo.
    Un prelibro que nos incita a deixarnos levar polos sentidos. A obra propón un espazo para ir á descoberta da contorna onde podemos tocar texturas diversas, crear sons, percibir diferentes cheiros, explorar espazos que evocan un bosque con árbores que aparecen e desaparecen.

  • Bed and bed-time story

    A performance based on the memories of two unforgettable characters, a mother and her daughter, Malva, who not only communicates through words and gestures but also gives life to the most mundane objects in a montage that is full of poetry and sentiment.

BABALUVA OFFERS PUPPET SHOWS FOR CHILDREN AND WORKSHOPS, PLANNING CONCISE, INNOVATIVE STRATEGIES AND WORKABLE IDEAS IN ORDER TO BUILD SUSTAINABLE AND TOLERANT SOCIETIES.